logo logo

7. in 8. novembra 2016 je v Münchenu, Nemčija, potekala konferenca EUROSAFE 2016. Namen pobude EUROSAFE je harmonizirati raziskovalne in tehnične aktivnosti na področju jedrske varnosti. IJS je eden izmed partnerjev EUROSAFE-a. Vodilni partnerji so Bel V (Belgija), GRS (Nemčija) in IRSN (Francija). Na konferenci je sodelovalo okoli 300 udeležencev. V prvem plenarnem delu konference je bil poudarek na potencialnih nevarnostih v jedrskih elektrarnah, IT varnosti, varnostnih raziskavah v civilnem letalstvu in predstavitvi pooblaščenih izvedencev s področja jedrske varnosti. IJS, kot pooblaščenega izvedenca, je predstavila ga. Tanja Klopčič. V drugem delu konference so bile glavne teme jedrska varnost in zaščita, upravljanje z radioaktivnimi materiali in sevalna varnost. V tem delu je prof. dr. Leon Cizelj predsedoval seminarju, ki je bil namenjen raziskavam na področju jedrske varnosti. dr. Mitja Uršič se je predstavil s prispevkom M. Uršič, M. Leskovar, R. Meignen, S. Picchi, J.-A. Zambaux, Fuel coolant interaction modelling in sodium cooled fast reactors.

7. in 9. novembra 2016 je združenje ETSON v Münchenu in Garchingu organiziralo več sestankov. Združenje ETSON je bilo ustanovljeno z namenom strokovnega povezovanja pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost. Združenje povezuje izvedence iz držav članic Evropske skupnosti , Japonske, Rusije in Ukrajine. Prof. dr. Leon Cizelj se je udeležil sestanka upravnega odbora in generalne skupščine. Dr. Mitja Uršič se je udeležil sestankov tehničnega odbora in raziskovalne skupine. Na sestankih je bil podan pregled delovanja združenja in njegovih odborov ter skupin v letu 2016. Začrtano je bilo tudi delo za prvo polovico leta 2017.

classical view