logo logo

European Atomic Energy Society (EAES) je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954, in združuje evropske raziskovalne organizacije na področju jedrske energije. Sedanja najbolj pomembna funkcija EAES je izmenjava informacij o usmeritvah raziskav na področju jedrske energije v matičnih državah organizacij. EAES sestoji iz Sveta (Council, član iz IJS Leon Cizelj) in Delovne skupine (Working group, član iz IJS Ivo Kljenak). Delovna skupina ima vsako leto tudi ločeni dvodnevni sestanek, praviloma novembra ali decembra.

Prvega dne sestanka delovne skupine smo predvsem pripravljali naslednje Združeno zasedanje (Combined meeting) Sveta in Delovne skupine EAES, ki bo od 3. do 7. 6. 2017 v Gentu (Belgija). Na tem zasedanju bomo obravnavali naslednje teme:

  • evolucija programov, zmožnosti in znanj v jedrskih raziskovalnih in razvojnih centrih za ohranitev nacionalnih jedrskih kompetenc,
  • napredek pri postavitvi majhnih modularnih reaktorjev,
  • varnost jedrskih raziskovalnih centrov.

Drugega dne sestanka smo si ogledali kompleks vročih celic v raziskovalnem centru Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) v Pettenu.Na koncu sestanka smo obravnavali še tematiko spodbujanja mednarodnega sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami, ki bi moralo biti bolj intenzivno. Potrjena je bila »task force«, imenovana na Združenem zasedanju junija 2016 v Varšavi (Poljska), ki bo pripravila mnenjski članek (angl. »position paper«) in ga predložila v obravnavo članicam EAES do naslednjega Združenega zasedanja.

Sestanek European Atomic Energy Society Working Group, ki je potekal v Zaandamu (Nizozemska) 17. In 18. 11. 2016, je organiziral nizozemski Nuclear Research and Consultancy Group (NRG). Udeležil se ga je dr. Ivo Kljenak.iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

classical view