logo logo

Eksperimentalna naprava THAI, ki se nahaja v Eschbornu (Nemčija), je v osnovi posoda valjaste oblike, prostornine 60 m3, višine 9,2 m in premera 3,2 m. Lastnik in upravljalec naprave je podjetje Becker Technologies GmbH. Naprava se uporablja od začetka let 2000 za izvajanje poskusov iz področja pojavov v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne tekom težkih nesreč: razporejanje in zgorevanje vodika, delovanje avtokatalitskih sežignih peči za vodik in obnašanje cepitvenih produktov. V Odseku za reaktorsko tehniko smo doslej, okviru Mednarodnega standardnega problema OECD št. 47 (2002-2007), simulirali poskus mešanja atmosfere v posodi, ter, v okviru Evropskega projekta CESAM (2013-2017) in lastnega neodvisnega raziskovalnega dela, poskuse zgorevanja vodika. Večina poskusov v napravi THAI, ki spadajo v sam vrh raziskav na tem področju, poteka v sklopu projektov OECD v katerih IJS ne more sodelovati zaradi pomanjkanja sredstev za financiranje udeležbe.

Leta 2014 je bila naprava THAI razširjena z vzporedno valjasto posodo, podobne višine in prostornine 17,5 m3. Posodi sta medsebojno povezani z vodoravnima cevovodoma pri spodnjem in zgornjem delu obeh posod. Za preizkus posodobljene naprave (sedaj imenovane THAI+) je bil izveden poskus TH-27, kjer je bila prvo ustvarjena cirkulacija atmosfere z vbrizgavanjem vodne pare v osnovno posodo, ter nato, z vbrizgavanjem helija v dodano posodo, opazovano kako bo evoluirala nehomogena (v smislu sestave) atmosfera znotraj celotne naprave. Celotni poskus je trajal 120 ur.

Že pred samo izvedbo poskusa je bil začet primerjalni izračun (»benchmark«), katerega namen je bil simulacija prvih 60 ur poskusa z računalniškimi programi. Izračun je bil odprt tako za programe za računsko dinamiko tekočin kot za sistemske programe, ki temeljijo na nič-razsežnem popisu atmosfere v posodi. Potencialni udeleženci so prejeli specifikacijo, v kateri je bil opisan predvideni poskus, skupaj z načrtovanimi začetnimi in robnimi pogoji, za izvedbo »dvojno slepih« simulacij. Po oddaji zahtevanih rezultatov so udeleženci dobili na voljo dejanske začetne in robne pogoje poskusa (ki je bil v tem času že izveden), vendar ne tudi rezultate samega poskusa. Podatke so udeleženci uporabili za izvedbo »slepih« simulacij. Prispevki vseh udeležencev so bili združeni v skupnem poročilu, v katerem so predstavljeni tudi eksperimentalni rezultati. IJS se je primerjalnega izračuna udeležil s sistemskim programom za simulacijo težkih nesreč ASTEC.

Za zaključek primerjalnega izračuna je bila organizirana delavnica, na kateri so lahko udeleženci predstavili svoje izkušnje in eventuelne »odprte« simulacije, izvedene po prejetju eksperimentalnih rezultatov. Sodelavec IJS z Odseka za reaktorsko tehniko dr. Ivo Kljenak je na delavnici predstavil naslednji prispevek: »From lumped-parameter simulations of THAI ISP-47 to lumped-parameter simulations of THAI TH-27: what has been achieved in 11 years ?«

Delavnice THAI-27, ki jo je organiziral lastnik in upravljalec eksperimentalne naprave THAI+, podjetje Becker Technologies GmbH iz Eschborna (Nemčija), in je potekala dne 24.11.2016, se je udeležil dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

classical view