logo logo

Generalna skupščina SNETP, Bratislava, Slovaška, 29. 11. 2016

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 100 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ključne cilje platforme sodi priprava strateških razvojnih dokumentov, še posebej za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. generacije, 4. generacije in kogeneracije toplote in elektrike z jedrskimi reaktorji. Evropska komisija v okvirnih raziskovalnih programih sofinancira projekte, ki se nanašajo na strateške razvojne prioritete, ki so jih pripravili in medsebojno uskladili deležniki platforme.

Na generalni skupščini 2016 smo se posvetili predvsem določanju strateških usmeritev platforme v naslednjih letih in določili članarine za leto 2017. Med ključnimi strateškimi usmeritvami je krepitev položaja SNETP v vlogi sogovornika z Evropsko komisijo pri razpravi in odločanju o strateških razvojnih prioritetah evropske energetske unije.

Generalne skupščine, ki je v Bratislavi potekala kot stranski dogodek konference SET Plan (strateške energetske tehnologjie) , se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view