logo logo

SET (strategic energy technologies) Plan je okvir, v katerem Evropska komisija razvija in usklajuje strategije in načrte za razvoj in krepitev čistih energetskih tehnologij. Vsako leto organizira tudi konferenco, na kateri si različni deležniki izmenjajo izkušnje in načrte.

Na konferenci so predstavniki evropske komisije (podpredsednik Šefčovič in komisar Moedas) predstavili novi evropski načrt za čiste energije, predstavniki nekaterih držav pa so ga tudi nemudoma komentirali (minister Žiga, Slovaška; minister Mlade, Češka, in predsednik Vlade Mizzi, Malta). Predstavniki držav članic so pogrešali predvsem bolj izdelano mnenj Evropske komisije o jedrski energiji. Naj omenim tudi to, da sem med udeleženci konference iz Slovenije opazil le dva predstavnika raziskovalnih ustanov, predstavnikov države in industrije pa žal ne.

Konference set plan 2016, ki je pod pokroviteljstvom predsedujoče Evropski Uniji Slovaške potekala v Bratislavi, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view