logo logo

V konzorciju ELINDER so se po pokroviteljstvom skupnega raziskovalnega centra JRC Evropske komisije združili partnerji, ki želijo v naslednjih letih okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja za razgradnjo jedrskih objektov. Konzorcij ELINDER je Evropski komisiji v okviru Obzorja 2020 predlagal tudi projekt, ki je še v ocenjevanju,

Na srečanju so člani konzorcija predstavili svoje dejavnosti in načrte ter podpisali tudi memorandum o sodelovanju. Konzorcij torej namerava svoje krepiti svoje sodelovanje ne glede na to, ali ga bo Evropska komisija podprla z raziskovalnimi sredstvi.

Ob tej priložnosti sem z generalnim direktorjem JRC Vladimirjem Šucho podpisal tudi pogodbo o sodelovanju med JRC in združenjem ENEN.

Sestanka, ki ga je organizirala Slovaška tehniška univerza v Bratislavi, se je v vlogi predsednika združenja ENEN udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view