logo logo

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

 

V dneh med 15.10. in 16.10.2016 je v Madridu potekal 16. sestanek generalne skupščine EUROfusion, v lokalni organizaciji CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Na skupščini smo obravnavali vsebinski del programa za leto 2017. V okviru seznanitve s potekom programa EUROfusion je bilo zelo spodbudno poročilo o uspešnem zaključku zadnjih devterijevih eksperimentov na fuzijski napravi JET. Na JET-u so dosegli doslej rekordno število zaporednih dolgih pulzov z močjo okoli 20 MW. Prav tako je bil v začetku decembra izveden uspešen zagon naprave WEST v Cadarachu, ki je sedaj opremljena z wolframovim diverterjem. Razpis za leto 2017 je bil zelo uspešen za IJS – poleg tekočih projektov smo pridobili tudi 3 nove projekte, enega na področju osnovnih raziskav materialov, eksperimentalni projekt v okviru PEX (Plasma EXhaust) programa ter eno štipendijo za mladega raziskovalca na področju inženirskih raziskav.

 

Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

 

classical view