logo logo

34th Short Courses on Multiphase Flows 2017, ETH, Zürich, Švica

»Short Courses on Modelling and Computation of Multiphase Flows« oziroma »Short Courses on Multiphase Flows« je tečaj, ki zajema področja večfaznih tokov, prenosa toplote in faznih sprememb. Glavna tema tečaja so računske metode in modeli, ki jih uporabljamo za izračune ter računalniške simulacije.

Tečaj je razdeljen v tri sklope, ki skupno zajemajo 23 predavanj. Prvi sklop zajema uvodna predavanja, ki so namenjena razlagi fizikalnih osnov. Drugi sklop je razdeljen v dva dela med katerimi udeleženci izberejo enega. Prvi del obravnava pojav večfaznih tokov in prenosa toplote v jedrskem reaktorju, drugi del pa je posvečen modelom in računskim metodam v mehaniki večfaznih tekočin. V tretjem sklopu so predstavljene komercialne kode (programski paketi) za simuliranje večfaznih tokov. Na tečaju so podani primeri večfaznih tokov iz različnih industrij, poudarek pa je na primerih dvofaznih tokov v jedrski industriji.

Tečaja se je udeležilo približno 50 poslušalcev. Tečaj je že 34. organiziral in gostil Zvezni inštitut za tehnologijo (ETH) v Zürichu. Potekal je med 13. in 17. februarjem. Udeležil se ga je Janez Kokalj.

 

classical view