logo logo

6. mednarodni simpozij in seminar o globalnem razvoju človeških virov za jedrsko varnost

"Tokyo Institute of Technology", Tokio, Japonska

Šesti mednarodni simpozij in seminar o globalnem razvoju človeških virov za jedrsko varnost je že tradicionalni dogodek, ki ga je organiziral »Tokyo Institute of Technology« v okviru projekta "Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent" s sodelovanjem Mednarodne agencije za atomsko energijo (»International Atomic Energy Agency« - IAEA), Svetovne jedrske univerze (»World Nuclear University« - WNU), Evropske mreže za jedrsko izobraževanje (»European Nuclear Education Network« - ENEN), A&M Univerze iz Teksasa, Japonske agencije za atomsko energijo (»Japan Atomic Energy Agency« - JAEA) in Inštituta za upravljanje in nadzor jedrskih snovi (»Institute of Nuclear Materials Management« - INMM) Japonska. Dogodek je potekal od 20. februarja do 3. marca 2017 na »Tokyo Institute of Technology« v Tokiu na Japonskem. Upravni odbor "Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent" je s seminarjem pričel že 15.2.2017.

Dogodek je namenjen predvsem mreženju mednarodnih študentov "Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent" s študenti in profesorji iz priznanih svetovnih univerz ter z odločevalci japonskih nacionalnih in mednarodnih jedrskih organizacij.

Mednarodni simpozij in seminar je bil razdeljen na tri dele. V prvem javnem delu, ki je trajal od 20.2. do 22.2.2017 so potekala plenarna zasedanja s predavanji predstavnikov različnih svetovnih in japonskih institucij, ki delujejo na področju jedrske energije. Drugi del seminarja je obsegal obisk Univerze v Hirošimi, Fundacije za raziskovanje učinkov sevanja (RERF), Mirovnega muzeja v Hirošimi in hitrega reaktorja MONJU. Od 28.2. do 3.3.2017 je potekal za javnost zaprt del seminarja s predavanji predstavnikov japonskih korporacij in profesorjev z univerze v Tokiu.

Teme predavanj so bile poročila o nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Daiichi, prihodnost jedrske energije, izobraževanje na področju jedrske energije, težke nesreče v jedrskih elektrarnah, ocene varnosti in odločanje v primeru nesreč ter varnostne izboljšave v bodočih jedrskih elektrarnah.

Simpozija se je udeležilo 27 študentov in mladih raziskovalcev iz različnih držav. Iz Instituta Jožef Stefan se je seminarja udeležil Rok Krpan iz Odseka za reaktorsko tehniko (R4). Prvega dela seminarja se je udeležil tudi prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko v vlogi predsednika ENEN, ki je v dnevih pred seminarjem sodeloval tudi pri delu upravnega odbora "Academy for Global Nuclear Safety and Security Agent".

 

classical view