logo logo

Projekt SESAME je projekt, ki poteka v okviru evropskega projekta Horizon 2020. Glavni trije cilji projekta so: razvoj in validacija numeričnih metod za razvoj in oceno varnosti reaktorjev, hlajenih s tekočimi kovinami; razširitev baze referenčnih podatkov za validacije; ter vzpostavitev smernic dobre prakse, metod validacije in verifikacije in metod za določevanje nedoločenosti. Rezultati projekta bodo predvidoma uporabljeni pri načrtovanju in izboljšavah reaktorjev četrte generacije. Eksplicitno izpostavljeni so reaktorji ASTRID, MYRRHA, ALFRED ter SEALER. Projekt je razdeljen v 7 delovnih paketov. Na njem sodeluje 23 organizacij iz Evropske Unije in dve organizaciji iz Združenih Držav Amerike.

V prvem delu sestanka so organizacije, ki pripravljajo eksperimentalne naprave (v okviru kateregakoli delovnega paketa) predstavile napredek v izdelavi in meritvah. Drugi del sestanka se je pričel z naslednjim dnem. Udeleženci smo se razdelili na dva dela po delovnih paketih 1 in 2 ter delovnih paketih 3 in 5. V tretjem delu sestanka, ki se je pričel v tretjem dnevu, smo se udeleženci zopet sestali skupaj na sestankih paketov 6 in 7. Prvi je namenjen pripravi učnih materialov za simulacije mehanike tekočin, drugi pa administraciji projekta. Kasneje sta potekala še upravni odbor projekta (PMB), za njim pa še generalna skupščina projekta (GA). Na slednji so bila dogovorjena plačila, določene spremembe glede financiranja določenih partnerjev in spremembe, ki omogočajo sodelovanje z ameriškimi partnerji.

Sestanek je potekal od 6. do 8. marca v prostorih organizacije NRG v Pettnu na Nizozemskem. Sestanka se je kot predstavnik Odseka za reaktorsko tehniko udeležil Jure Oder. Na sestanku delovnega paketa 1: Fluktuacije in vibracije je predstavil rezultate, dosežene v zadnjih šestih mesecih.

classical view