logo logo

4. NUGENIA-SARNET TA2 pregledno srečanje o obnašanju razcepkov taline v in izven posode, Puerto de la Cruz, Španija, 2.3. – 10.3.2017

NUGENIA (»NUclear GENeration II & III Association«) je združenje, posvečeno raziskavam in razvoju tehnologij jedrske fisije s poudarkom na jedrskih elektrarnah II. in III. generacije. Združuje zainteresirane skupine iz industrije, raziskovalnih institucij, varnostnih organizacij ter akademskih krogov, zavezanih za razvoj skupnih projektov za raziskave in razvoj na tem področju. NUGENIA gradi na preteklih uspehih s strani Evropske komisije podprtih mrež SARNET, NULIFE in SNETP. Delo združenja NUGENIA je razdeljeno na sedem tehničnih področjih, znotraj splošnega področja, določenega s strateškim raziskovalnim programom, ki ga je objavil SNETP, Evropski forum interesnih skupin za jedrsko tehnologijo.

Pregledno srečanje NUGENIA je bilo za tehnično področje 2 »težke nesreče« in je bilo namenjeno pod-področjema TA2.1 »Hlajenje razcepkov taline in razbitin znotraj posode« in TA2.2 »Interakcije razcepkov taline izven posode in hlajenje«. Na srečanju so partnerji predstavili stanje tekočih raziskav in prihodnje načrte, predstavljeni in obravnavani so bili tudi predlogi za prihodnje projekte. Posebna sekcija je bila namenjena projektu 7. okvirnega programa EU IVMR (Strategija obvladovanja težkih nesreč v obstoječih in bodočih jedrskih elektrarnah z zadrževanjem taline znotraj posode).

Pregledno srečanje sta organizirala KIT iz Nemčije in CEA iz Francije v Puerto-u de la Cruz-u v Španiji od 2.3.-10.3.2017. Udeležil se ga je dr. Matjaž Leskovar iz Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan (IJS-R4). Imel je predstavitev z naslovom: M. Leskovar, T. Skobe: »Analiza vpliva oksidacije na parne eksplozije s kovinsko talino izven posode + trenutno stanje R&R interakcije taline s hladilom na IJS in teme interakcije taline s hladilom za katere IJS meni da bodo pomembne v prihodnosti« (»Analysis of Oxidation Influence in Ex-Vessel Steam Explosion with Metal Corium + Current status of JSI FCI R&D and FCI topics that JSI considers important in future”).

classical view