logo logo

Uvodni sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark, Orleans, Francija, 21.3.2017

V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki so se mu priključili tudi člani združenja ETSON, je bila zasnovana in zgrajena eksperimentalna naprava ENACCEF2, ki ponuja unikatne možnosti študija pospeševanja, pojemanja in zadušitve plamena. Nekateri v sklopu projekta izvedeni poizkusi zgorevanja vodika bodo uporabljeni tudi kot merilo (combustion benchmark) za primerjalno študijo računskih kod uporabljenih pri varnostnih analizah zgorevanja vodika v zadrževalnih hramih jedrskih elektrarn. ETSON je evropsko združenje pooblaščenih izvedencev za jedrsko (in sevalno) varnost. V okviru združenja deluje več delovnih skupin in odborov.

Na uvodnem sestanku smo se sodelujoči partnerji soočili s podrobnostmi predvidenih eksperimentov, od katerih bo eden odprte narave, rezultati dveh pa bodo na voljo šele po dostavljenih rezultatih simulacij, in same eksperimentalne naprave ENACCEF2, ki smo si jo tudi ogledali. Sodelujoči partnerji pa smo predstavili računske kode, ki jih nameravamo uporabiti. Predstavljeni so bili tudi časovni okvirji primerjalne študije, kjer bodo izračunom odprtih eksperimentov, z vnaprej znanimi rezultati, sledili izračuni slepih testov, brez vnaprej znanih rezultatov. Tako je naslednji sestanek, kjer bodo že predstavljeni izračuni in primerjava rezultatov prve faze, predviden za konec meseca maja, oziroma začetek junija 2017.

Uvodni sestanek za MITHYGENE-ETSON combustion benchmark, ki ga je v sodelovanju z IRSN gostil ICARE iz CNRS, je 21.3.2017 potekal v Orleansu. Kot predstavnik Instituta »Jožef Stefan« se ga je udeležil Tadej Holler iz Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view