logo logo

Forum in generalna skupščina združenja NUGENIA, Amsterdam, 27.-29.3.2017

NUGENIA (Nuclear Generation II & III Association) je organizacija, ki združuje (predvsem) evropske deležnike na področju jedrske energije: raziskovalne in tehnično-varnostne organizacije ter upravljalce in proizvajalce jedrskih elektrarn. NUGENIA je bila uradno ustanovljena leta 2011. Osnovni namen organizacije naj bi bilo usmerjanje in koordiniranje raziskav na področju jedrske energije. To sedaj poteka tako, da ožje skupine, ki predlagajo projekt, na spletni strani NUGENIA objavijo kratek prikaz samega projekta. Ostale članice NUGENIA imajo tako priložnost, da izrazijo interes za sodelovanje. Poleg tega naj bi predlogi projektov, ki jih bo NUGENIA potrdila kot primerne, imeli večje možnosti za uspešno prijavo na razpisih Evropske komisije.

Generalna skupščina je formalno zaključila poslovanje združenja v letu 2016 in začrtala glavne točke programa v letu 2017. Izvolili smo tudi nove člane izvršilnega odbora.

Forum, ki se ga je letos udeležili okoli 150, pa je udeležencem v treh paralelnih sekcijah predstavil opravljeno delo v že financiranih projektih iz portfelja združenja NUGENIA in seveda tudi priprave na nove projekte.

Generalne skupščine in Foruma NUGENIA se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view