logo logo

Sestanek upravnega odbora in generalna skupščina združenja ENEN, Manchester, Velika Britanija, 28.2.-4.3.2017

Več kot 60 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V več kot desetletju obstoja je združenju uspelo razviti standardne učne načrte, medsebojno priznavanje kreditnih točk, razmeroma obsežne izmenjave študentov in učiteljev ter več pilotnih shem za usposabljanje.

Upravni odbor (2.3.) se je posvetil predvsem pripravam na volilno skupščino združenja, ki je sledila 3.3. Generalna skupščina je sprejela poročila za leto 2016 in načrte za leto 2017. Ponovno sta bila z enoletnim mandatom izvoljena tudi novi predsednik - prof. dr. Leon Cizelj - in podpredsednik - prof. dr. Filip Tuomisto – združenja.

Pred sestankom upravnega odbora smo s pomočjo predstavnikov IAEA izpeljali tudi delovni sestanek s predsedniki regionalnih mrež za jedrsko izobraževanje: dr. Youngmi Nam (ANENT), prof. Aucyone da Silva (LANENT), prof. Andrey Kosilov (STAR-NET) in prof. Kenji Takeshita (JUNET-GNHRD). Po generalni skupščini smo izpeljali tudi delovni sestanek evropskega projekta EUJEP-2.

Sestanka upravnega odbora, generalne skupščine in ostalih spremljajočih dogodkov, ki so potekali v prostorih Univerze v Manchestru, Velika Britanija, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

 

classical view