logo logo

Delavnica projekta NUSHARE o varnostni kulturi, Madrid, Španija, 24.-17.1.2017

Projekt NUSHARE je namenjen ozaveščanju in izobraževanju odločevalcev o jedrski varnostni kulturi. Namenjen je trem kategorijam odločevalcev: politiki in mnenjski voditelji, upravni organi in tehnične podporne organizacije ter upravljalci in dobavitelji elektrarn.

Delavnica je bila namenjena strokovnjakom jedrskih upravnih organov in pooblaščenih izvedencev za sevalno in jedrsko varnost. Najpomembnejše vsebine so zajemale podporo pri razlagah in razumevanju jedrske varnostne kulture za širšo javnost in simulacijo upravljanja jedrske elektrarne. Pri simulaciji upravljanja jedrske elektrarne smo udeleženci delavnice oblikovali več članske uprave in nato z odločanjem o izvedenih in neizvedenih investicijah ter o reakcijah na manjše okvare oz. nepravilnosti v naših objektih preverjali, kašne posledice lahko prinasejo naše strategije vodenja in odločanja po več letih obratovanja.

Ob udeležbi na delavnici sta me sprejela tudi član vodstva CNS (commissioner) prof. dr. Javier Diez in direktor podjetja Tecnatom USA Jose Luis Delgado. Z obema sem se pogovarjal o možnostih za krepitev sodelovanja.

Delavnice, ki jo je organiziralo združenje ENEN v prostorih Consejo de Seguridad Nuclear v Madridu, se je v vlogi predsednika ENEN udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view