logo logo

Srečanje evropskih uporabnikov programa MELCOR, Madrid, Španija, 6.-7.4.2017

Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesreč postajajo sestavni del varnostnih poročil. Za neodvisno preverjanje analiz težkih nesreč se v svetu uporablja predvsem računalniški program MELCOR, ki ga je moč pridobiti s sodelovanjem v U.S. NRC mednarodnem raziskovalnem programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). Slovenija je članica programa CSARP od konca leta 2015, v njem pa je sodelovala že tudi v letih od 1998-2005. V okviru raziskovalnega programa CSARP poteka v ZDA vsako leto skupno srečanje CSARP/MCAP (MELCOR Code Assessment Program), zaradi razširjenosti programa pa poleg tega že nekaj let potekajo tudi regionalna letna srečanja za evropske (EMUG – European MELCOR User Group) in azijske (AMUG – Asian MELCOR User Group) uporabnike programa MELCOR. Prvo letno srečanje EMUG so organizirali leta 2008 na Paul Scherrer Institut v Švici.

Deveto srečanje EMUG je potekalo na CIEMAT v Madridu od 6.-7. aprila 2017. Udeležilo se ga je 42 uporabnikov in razvijalcev programa MELCOR iz 14-ih evropskih držav in ZDA. Srečanje je bilo razdeljeno na pet sekcij, v katerih so razvijalci in uporabniki programa predstavili svoje aktivnosti:

  • Uvodne predstavitve,
  • Razvoj in uporaba modelov,
  • Eksperimenti in aplikacija za plinsko hlajene hitre reaktorje,
  • Aplikacija za lahko vodne reaktorje,
  • Fuzijske aplikacije.

 

Udeleženci so si ogledali tudi eksperimentalno napravo PECA za raziskovanje obnašanja aerosolov. Srečanja se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«, ki je slovenski koordinator za sodelovanje v okviru raziskovalnega programa CSARP.

classical view