logo logo

Sestanek 17. generalne skupščine projekta EUROfusion, Cadarache, Francija, 10.-12.4.2017

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh med 10.04. in 12.04.2017 je v Cadarachu potekal 17. sestanek generalne skupščine EUROfusion, v lokalni organizaciji CEA (Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo). Na skupščini smo obravnavali in potrdili dopolnjen proračun EUROfusion programa za leto 2017, ki tokrat vključuje tudi sredstva za izvedbo eksperimentalnih kampanj na manjših tokamakih, sredstva za izobraževalne in trening programe ter sredstva »Enabling Research« projektov. Na skupščini smo potrdili prvo fazo izvedbe strategije PEX (Plasma EXhaust) programa. Seznanili smo se z vsebino druge faze programa PEX, kjer se razvila polemična razprava glede uvrstitve italijanskega predloga nove fuzijske naprave za testiranje alternativnih konfiguracij divertorja DTT (Divertor Test Tokamak). Drugi dan skupščine je bil namenjen diskusiji z direktorjem ITER-ja g. Bigot-jem, ki je skupščini predstavil trenutni status izgradnje eksperimentalnega reaktorja. Diskusija je bila namenjena predvsem učinkovitejšemu sodelovanju med programom EUROfusion in ITER organizacijo. V ta namen je bil na skupščini predstavljen nov predlog koordinacije in integracije EUROfusion aktivnosti neposredno povezanih z ITER-jem. Člani GA smo si ogledali tudi gradbišče ITER ter objekta za proizvodnjo poloidnih superprevodnih magnetov in sestavljanje komponent kriostata, kjer je proizvodnja tehnoloških komponent že poteka Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

classical view