logo logo

V okviru OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) deluje NEA (Nuclear Energy Agency), ki med drugim z različnimi projekti na področju jedrske energije omogoča in spodbuja sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami držav članic.

NEA predlaga ustanovitev okvirja NEST (Nuclear Education, Skills and Training), v sklopu katerega bi potekali projekti, ki bi imeli za cilj izobraževanje novih generacij strokovnjakov na področju jedrske energije s pomočjo medsebojnega povezovanja raziskovalnih organizacij. Tako bi v sklopu projektov (predvsem) doktorski študenti iz raziskovalnih organizacij prebili določen čas v drugih organizacijah, prav tako vključenih v projekte. Zato bi članstvo v NEST raziskovalnim organizacijam omogočilo in olajšalo formalne korake pri izmenjavah mladih strokovnjakov. NEST je predvsem zasnovan dolgoročno, in naj bi pričel delovati v drugi polovici leta 2017 ali prvi polovici leta 2018. Letni prispevki držav za članstvo v NEST naj bi bili reda velikosti 40,000 EUR, vendar bi potem določen del stroškov povezovanj bil tudi financiran iz teh sredstev.

Na začetnem sestanku smo se predstavniki Belgije, Kanade, Češke, Francije, Nemčije, Madžarske, Italije, Japonske, Južne Koreje, Poljske, Ruske Federacije, Slovaške, Slovenije, Španije, Turčije, Združenega Kraljestva in ZDA izrazili o interesu za članstvo v NEST. Večina predstavnikov smo izjavili, da smo za članstvo v principu zainteresirani, vendam moramo pred tem pridobiti mnenja vlad in deležnikov na področju jedrske energije v lastnih državah. Dokončno odločitev je potrebno sporočiti v 60-ih dneh. V tem obdobju bo IJS poizvedel o možnostih za pridobitev sredstev za članstvo v NEST pri slovenskih deležnikih.

Začetnega sestanka okvirja NEST, ki ga je 11. in 12. 5. 2017 v Parizu (Francija) gostila OECD/NEA, sta se udeležila prof.dr. Leon Cizelj kot predsednik ENEN (European Nuclear Education Network) in doc.dr. Ivo Kljenak kot predstavnik IJS in Slovenije.

classical view