logo logo

Spring 2017 CAMP Meeting, Varšava, Poljska, 22.-24. 5. 2017

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC sodelujejo upravni organi, raziskovalne organizacije in predstavniki industrije iz več kot 20 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut "Jožef Stefan" (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Spomladansko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu so bila najprej predstavljena poročila nekaterih držav članic CAMP (Belgija, Češka republika, Hrvaška, Kanada, Poljska in Španija). Sledila so statusna poročila o razvoju programov U.S. NRC: TRACE, PARCS, RELAP5 in SNAP. Na koncu so bila predstavljena še tehnična poročila (skupno 16). IJS je predstavil prispevek:

  • "RELAP5 and TRACE Simulation of Hot Leg Break LOCA Experiment on LSTF" (Andrej Prošek).

V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju računalniških programov in orodij za simulacijo jedrskih naprav ter predloge prispevkov v naravi, ki so zahteva za vse sodelujoče v CAMP (za Slovenijo en prispevek letno, za leto 2017 prispevek že predlagan na predhodnem sestanku). Nova izdaja programa TRACE se napoveduje za poletje 2017.

Letošnji jesenski sestanek CAMP, ki je potekal od 22-24. 5. 2017 v Varšavi, Poljska, je organizirala poljska agencija za atomsko energijo v sodelovanju z U.S. NRC. Srečanja se je udeležilo približno 60 predstavnikov iz 16 držav, od tega 20 iz države gostiteljice. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

classical view