logo logo

Drugi sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark,

Pariz, Francija, 16.6.2017

V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki so se mu priključili tudi člani združenja ETSON, je bila zasnovana in zgrajena eksperimentalna naprava ENACCEF2, ki ponuja unikatne možnosti študija pospeševanja, pojemanja in zadušitve plamena. Nekateri v sklopu projekta izvedeni poizkusi zgorevanja vodika bodo uporabljeni tudi kot merilo (combustion benchmark) za primerjalno študijo računskih kod uporabljenih pri varnostnih analizah zgorevanja vodika v zadrževalnih hramih jedrskih elektrarn. ETSON je evropsko združenje pooblaščenih izvedencev za jedrsko (in sevalno) varnost. V okviru združenja deluje več delovnih skupin in odborov.

Na drugem sestanku smo sodelujoči partnerji predstavili in analizirali rezultate simulacij odprtega dela. Za IJS sta rezultate prispevala Ivo Kljenak in Tadej Holler. Prvi je rezultate pridobil z uporabo t.i. sistemske kode ASTEC, medtem ko je drugi le-te pridobil z uporabo programa računske dinamike tekočin ANSYS Fluent.

Naslednji in hkrati zadnji sestanek, ki bo ponovno potekal v prostorih IRSN v Parizu, je predviden za 22. in 23. novembra 2017. Na tem sestanku bodo predstavljeni rezultati druge faze, kjer rezultati eksperimentov ne bodo znani vnaprej.

Drugi sestanek za MITHYGENE-ETSON combustion benchmark, ki ga je v gostil IRSN v svojih prostorih v Parizu, je potekal 16.6.2017. Kot predstavnik Instituta »Jožef Stefan« se ga je udeležil Tadej Holler iz Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view