logo logo

18 . sestanek generalne skupščine EUROfusion, Culham, Velika Britanija, 13.07.-15.07.2017

 

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

 

V dneh 13.07. in 14.07.2017 je v Culhamu, Velika Britanija potekal 18. sestanek generalne skupščine EUROfusion, v lokalni organizaciji Culham Centre for Fusion Energy (CCFE). Prvi dan se je skupščine udeležil direktor evropske agencije za ITER (Fusion for Energy – F4E), ki je predstavil napredek projekta ITER s poudarkom na aktivnostih, ki jih agencija F4E izvaja skupaj s konzorcijem EUROfusion. Največji aktivnosti sta razvoj izvora nevtralnih delcev MITICA v Padovi in testni model oplodne obloge za ITER. Prav tako obe evropski organizaciji skupaj sodelujeta pri razvoju diagnostike za japonski tokamak JT60-SA. Od pomembnejših točk sta bila na skupščini predstavljena še predlog reorganizacije upravljanja projekta DEMO ter strategija komuniciranja z javnostjo v okviru EUROfusion programa. Po sestanku smo si člani GA ogledali tudi fuzijsko napravo Joint European Torus (JET), ki je trenutno v procesu nadgradnje in priprave za najpomembnejše eksperimentalno obratovanje z devterijem in tricijem. Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.  

classical view