logo logo

Sestanek upravnega odbora in generalna skupščina združenja ETSON

Frascati, Italija, 25.-27.6.2017

 

Združenje ETSON je bilo pred skoraj desetimi leti ustanovljeno z namenom strokovnega povezovanja pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost, ki delujejo v državah članicah Evropske skupnosti. V tem času so se nam pridružili tudi kolegi iz Japonske, Rusije in Ukrajine. Člani združenja ETSON morajo biti pooblaščeni izvedenci v državi, v kateri so registrirani, morajo izvajati dolgoročni raziskovalni program na področju jedrske varnosti in morajo poslovati kot neprofitna organizacija.

Med najpomembnejše aktivnosti združenja ETSON sodijo skupni raziskovalni projekti, izmenjava izkušenj, sodelovanje pri skrbi za razvoj kadrov, pomoč nacionalnim upravnim organom pri harmonizaciji zahtev za jedrsko varnost in pomoč pri vzpostavljanju infrastrukture za jedrsko varnost v državah, ki se za jedrsko energijo šele odločajo.

Redna polletna sestanka Upravnega odbora in Generalne skupščina združenja ETSON sta opravila pregled dela združenja v prvi polovici in začrtala delo v drugi polovici leta 2017. Posebno pozornost so namenili razmisleku o strateških ciljih in možnih poti za njihovo doseganje ter o sodelovanju upravnega odbora ETSON na mednarodni konferenci Nuclear Energy for New Europe v septembru 2017 na Bledu.

Sestanka, ki ga je organizirala ENEA v Manchestru, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view