logo logo

Konferenca NURETH-17, 3. - 8. september 2017, Xi'an, Kitajska,

V dneh od 3. do 8. septembra 2017, sta se prof. dr. Iztok Tiselj in dr. Cedric Flageul udeležila konference "17th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics NURETH-17", ki ga je letos organizirala Xi'an Jiaotong Univerza in predstavlja najpomembnejšo svetovno konferenco na področju jedrske termohidravlike.

Na konferenci sta predstavila oziroma bila soavtorja pri treh prispevkih:

  • Quantification of the Discontinuity of the Temperature Variance Dissipation Rate at a Fluid-Solid Interface: Wall-Resolved Large Eddy Simulation of Turbulent Channel Flow with Conjugate Heat Transfer. , Cedric Flageul, Iztok Tiselj, Sofiane Benhamadouche, Martin Ferrand (EDF R&D).
  • Direct Numerical Simulations of Sodium Flow Over a Backward Facing Step, Jure Oder, Iztok Tiselj
  • Design and Pre-Evaluation of a Backward Facing Step Experiment with Liquid Metal Coolant, Wadim Jaeger, Thomas Schaub Hahn, Wolfgang Hering, Ivan Otic (KIT), Afaque Shams (NRG), Jure Oder, Iztok Tiselj

Prvi je nastal v okviru sodelovanja z Electricite de France (EDF), druga dva pa v okviru sodelovanja v EU projektu H2020 SESAME. Iztok Tiselj je poleg tega vodil eno od sekcij na temo računalniške dinamike tekočin. Konferenca je bila tudi priložnost za neformalne sestanke s partnerji pri naših mednarodnih raziskavah in za vključevanje v nove mednarodne projektne pobude.

classical view