logo logo

Srečanje CSARP/MCAP ter delavnica za uporabnike programa MELCOR

Po težki nesreči v jedrski elektrarni v Fukušimi so se zaostrili standardi jedrske varnosti. Tako tudi analize težkih nesreč postajajo sestavni del varnostnih poročil. Za neodvisno preverjanje analiz težkih nesreč se v svetu uporablja predvsem računalniški program MELCOR, ki ga je moč pridobiti s sodelovanjem v U.S. NRC mednarodnem raziskovalnem programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program). Slovenija je članica programa CSARP od konca leta 2015, v njem pa je sodelovala že tudi v letih od 1998-2005. V okviru raziskovalnega programa CSARP poteka v ZDA vsako leto srečanje CSARP/MCAP (MELCOR Code Assessment Program), zaradi razširjenosti programa pa poleg tega že nekaj let potekajo tudi regionalna letna srečanja za evropske (EMUG – European MELCOR User Group) in azijske (AMUG – Asian MELCOR User Group) uporabnike programa MELCOR.

Letošnje srečanje CSARP/MCAP je potekalo v Bethesdi, Maryland, ZDA od 12.-15. septembra 2017. Pred srečanjem je bila 11. septembra delavnica za uporabnike programa MELCOR. Na delavnici in srečanju je sodelovalo okoli 50 udeležencev iz 22 držav. Delavnica je potekala v obliki predavanj razvijalcev programa MELCOR in vaj udeležencev na svojih računalnikih. Osredotočena je bila na nove modele in zmožnosti programa MELCOR. Na srečanju CSARP/MCAP so U.S. NRC, ki vodi program CSARP, razvijalci programa MELCOR iz Sandia National Laboratories, Albuquerque, New Mexico, ZDA, in CSARP partnerji predstavili svoje aktivnosti. Srečanje je bilo razdeljeno na sledeče sekcije:

  • Raziskave težkih nesreč - aktivnosti, računalniški programi in eksperimenti,
  • Reaktorske analize in analize bazena za izrabljeno gorivo,
  • Fukušima in upravljanje težkih nesreč,
  • Raziskave filtracije fisijskih produktov,
  • Uporaba in vrednotenje programa MELCOR.

 

Srečanja se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«, ki je slovenski koordinator za sodelovanje v okviru raziskovalnega programa CSARP.

classical view