logo logo

Začetni sestanek projekta ENEN+ in sestanek upravnega odbora združenja ENEN Bruselj, Belgija, 2.-4. 10. 2017

Projekt ENEN+ z naslovom »Pritegni, razvij in zadrži nove jedrske talente« sodi v portfelj projektov Obzorja 2020 EURATOM. Osnovni namen ENEN+ je prispevati k oživitvi interesa mlajših generacij za poklice v jedrskem sektorju. V ta namen so predvidene naslednje glavne aktivnosti:

  • Pritegniti nove talente za jedrske poklice.
  • Razviti pritegnjene nove talente preko meja akademskih programov.
  • Zadržati več novih talentov v jedrskih poklicih in sicer s pomočjo okrepljenega mentorstva in podporo mobilnosti.
  • Vključiti jedrske deležnike v Evropski skupnosti in širše.
  • Oživljeni interes za jedrske poklice z vzpostavitvijo mobilnostnega sklada in prostovoljne akreditacije jedrskega izobraževanja in usposabljanja.

22 partnerjev projekta ENEN+ se bo usmerilo predvsem v poklice in strokovnjake na področjih jedrske tehnike in varnosti, odlaganja radioaktivnih odpadkov, varstva pred sevanji in jedrskih aplikacij v medicini. Med partnerji so evropske univerze in raziskovalni inštituti, industrija (Westinghouse, Tecnatom, EDF) in mednarodne organizacije (ENS, FORATOM, IAEA, NUGENIA, EFOMP), iz Slovenije pa Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Projekt koordinira združenje ENEN pod vodstvom prof. dr. Leona Cizlja.

Začetni sestanek projekta ENEN+ je potekal v prostorih Evropske komisije v Bruslju od 2.-3. 10. 2017. Na sestanku so nosilci posameznih delovnih sklopov in nalog predstavili načrtovane aktivnosti ter jih predebatirali s partnerji. Začetnega sestanka sta se udeležila dr. Matjaž Leskovar in prof. dr. Leon Cizelj z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Naslednji dan je bil sestanek upravnega odbora združenja ENEN, ki mu predseduje prof. dr. Leon Cizelj.

classical view