logo logo

SAMHYCO-NET Kick-Off Meeting, Fontenay-aux-Roses, Francija

 

Projekt SAMHYCO-NET je projekt brez financiranja (»in-kind project«), ki je nastal na iniciativo Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije. Namen projekta je sodelovanje raziskovalnih organizacij na področju tveganja zaradi vodika tekom težke nezgode v jedrski elektrarni. Iniciativa za projekt je nastala po neuspešnem predlogu projekta SAMHYCO na razpis Evropske komisije Obzorje 2020 septembra 2016. Predvidena vsebina projekta je del vsebine, predvidene v projektu SAMHYCO: uporaba pasivnih avtokatalitskih sežignih peči za vodik za zmanjševanje količine vodika, zgorevanje vodika v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne, in simulacija zgorevanja vodika v generičnem modelu zadrževalnega hrama.

Začetnega sestanka projekta smo se udeležili predstavniki naslednjih organizacij: NRG (Nizozemska), Forschungszentrum Juelich (Nemčija), Becker Technologies (Nemčija), JAEA (Japonska), Nagaoka University of Technology (Japonska), MRI (Japonska), CIEMAT (Španija), SSTC NRS (Ukrajina), LEI (Litva), University College of Southeast Norway (Norveška), KIT (Nemčija), Shanghai Jiao Tong University (Kitajska), IJS (Slovenija), CNRS (Francija) in EDF (Francija). Na sestanku smo vsi udeleženci potrdili namero, da sodelujemo v projektu, ter predstavili, kaj bodo naši (pričakovani) prispevki. V projektu bosta prav tako sodelovala Warsaw Institute of Technology (Poljska) in PSI (Švica).

IJS namerava sodelovati v projektu SAMHYCO-NET z nadaljevanjem simulacij poskusov zgorevanja vodika v eksperimentalnih napravah zadrževalnega hrama, ki že več let uspešno poteka v sodelovanju z Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) iz Nizozemske. Na sestanku je dr. Dirk Visser iz NRG predstavil skupno predstavitev:

Hydrogen Deflagration Modelling (E.M.J. Komen, T. Holler, I. Kljenak, D. Visser)

Naslednji sestanek projekta je predviden junija 2018 v Karlsruhe Institute of Technology (Nemčija).

Sestanka SAMHYCO-NET Kick-Off Meeting, ki je potekal 18. in 19. 10. 2017 v Fontenay-aux-Roses (Francija) v organizaciji Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (Francija), se je udeležil dr. Ivo Kljenak iz Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

classical view