logo logo

2. sestanek generalne skupščine projekta SOTERIA, Madrid, Španija, 6-8.11.2017

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1.9.2015 pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo tlačnovodnih reaktorskih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Na 2. sestanku generalne skupščine smo preverili status projekta po 24 mesecih delovanja glede na začrtane cilje. Identificirali smo nekaj manjših zamud pri izdajanju internih poročil, a bistvenih odstopanj od začrtane poti ni zaznati. Projekt SOTERIA je dobil pozitivno oceno s strani Evropske komisije za prvih 18 mesecev dela. IJS na projektu sodeluje pri razvoju modela kristalne plastičnosti za mehanski opis nerjavnih jekel obsevanih z nevtroni ter pri modeliranju medkristalnih mej, s katerimi simuliramo nastanek zgodnjih poškodb oz. razpok. Na sestanku je IJS predstavil dve študiji: analizo natančnosti kohezivnih končnih elementov v programu Abaqus (z naslovom »Grain boundary modelling with cohesive zone approach«) ter analizo napetostnih polj v velikih, realističnih polikristalnih skupkih (z naslovom: »Stress fields in large polycrystalline aggregates«), ki jo je opravil JRC.

Sestanka, ki ga je v Madridu organiziral CIEMAT, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

classical view