logo logo

Tretji sestanek za MITHYGENE-ETSON hydrogen deflagration benchmark,

Pariz, Francija, 22. in 23. 11. 2017

V sklopu francoskega projekta MITHYGENE, aktivnega od leta 2013, ki so se mu priključili tudi člani združenja ETSON, je bila zasnovana in zgrajena eksperimentalna naprava ENACCEF2, ki ponuja unikatne možnosti študija pospeševanja, pojemanja in zadušitve plamena. Nekateri v sklopu projekta izvedeni poizkusi zgorevanja vodika bodo uporabljeni tudi kot merilo (combustion benchmark) za primerjalno študijo računskih kod uporabljenih pri varnostnih analizah zgorevanja vodika v zadrževalnih hramih jedrskih elektrarn. ETSON je evropsko združenje pooblaščenih izvedencev za jedrsko (in sevalno) varnost. V okviru združenja deluje več delovnih skupin in odborov.

Na tretjem sestanku smo sodelujoči partnerji predstavili in analizirali rezultate simulacij drugega dela, kjer rezultati eksperimentov niso bili znani vnaprej. Za IJS sta rezultate prispevala Ivo Kljenak in Tadej Holler. Prvi je rezultate pridobil z uporabo t.i. sistemske kode ASTEC, medtem ko je drugi le-te pridobil z uporabo programa računske dinamike tekočin ANSYS Fluent.

IRSN bo kot koordinator projekta v sodelovanju s partnerji izdal poročilo benchmark študije zgorevanja vodika v eksperimentalni napravi ENACCEF2 predvidoma januarja 2017. Še pred tem pa bodo partnerji prispevali morebitne izboljšane rezultate druge faze upoštevajoč zdaj znane rezultate eksperimentov.

Tretji sestanek za MITHYGENE-ETSON combustion benchmark, ki ga je ponovno gostil IRSN v svojih prostorih v Fontenay-aux-Roses na obrobju Pariza, je potekal 22. in 23. 11. 2017. Kot predstavnik Instituta »Jožef Stefan« se ga je udeležil Tadej Holler iz Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view