logo logo

Fall 2017 CAMP Meeting,                                                                                          

University of Michigan, MI, Ann Arbor, ZDA, 28-30. 11. 2017

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC trenutno sodeluje več kot 20 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut »Jožef Stefan« (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Jesensko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu je najprej U.S. NRC predstavil status razvoja U.S. NRC računalniških programov TRACE, RELAP5, PARCS in SNAP. Sledila so poročila devetih držav članic CAMP (Finska, Hrvaška, Južna Koreja, Kanada, Poljska, Slovenija, Švedska, Švica in Tajvan). IJS je predstavil prispevek:

  • »Status of CAMP Activities in Slovenia« avtorja Andrej Prošek.

Tehničnih poročil je bilo predstavljenih skupno 18. Vezana so bila na uporabo računalniških programov RELAP5, TRACE in PARCS. V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju sistemskih programov za simulacijo jedrskih naprav in predloge prispevkov v naravi. IJS je predlagal prispevek v naravi za leto 2018 z naslovom »Semiscale S-NC-02 and S-NC-03 natural circulation tests performed by RELAP5/MOD3.3 Patch 5«, ki ga je tehnično programski odbor odobril.

Letošnji jesenski sestanek CAMP, ki je potekal od 28-30.11.2017 na Univerzi Michigan, Ann Arbor, ZDA, je organizirala Univerza Michigan, Oddelek za znanosti o jedrskem inženirstvu in radiološki zaščiti pod pokroviteljstvom U.S. NRC. Srečanja se je udeležilo blizu 50 predstavnikov iz 16 držav, od tega ena tretjina iz države gostiteljice. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil dr. Andrej Prošek.

classical view