logo logo

Sestanek projekta ENEN+ za delovna sklopa WP1 in WP2                  

Budimpešta, Madržarska, 30. 11.-1. 12. 2017

Projekt ENEN+ z naslovom »Pritegni, razvij in zadrži nove jedrske talente« sodi v portfelj projektov Obzorja 2020 EURATOM. Osnovni namen projekta ENEN+ je prispevati k oživitvi interesa mlajših generacij za poklice v jedrskem sektorju. V ta namen so predvidene naslednje glavne aktivnosti:

  • Pritegniti nove talente za jedrske poklice.
  • Razviti pritegnjene nove talente preko meja akademskih programov.
  • Zadržati več novih talentov v jedrskih poklicih in sicer s pomočjo okrepljenega mentorstva in podporo mobilnosti.
  • Vključiti jedrske deležnike v Evropski skupnosti in širše.
  • Oživljeni interes za jedrske poklice z vzpostavitvijo mobilnostnega sklada in prostovoljne akreditacije jedrskega izobraževanja in usposabljanja.

22 partnerjev projekta ENEN+ se bo usmerilo predvsem v poklice in strokovnjake na področjih jedrske tehnike in varnosti, odlaganja radioaktivnih odpadkov, varstva pred sevanji in jedrskih aplikacij v medicini. Med partnerji so evropske univerze in raziskovalni inštituti, industrija (Westinghouse, Tecnatom, EDF) in mednarodne organizacije (ENS, FORATOM, IAEA, NUGENIA, EFOMP), iz Slovenije pa Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Projekt koordinira združenje ENEN pod vodstvom prof. dr. Leona Cizlja z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

Sestanek projekta ENEN+ za delovna sklopa WP1 »Attract new nuclear talents in secondary schools« in WP2 »Increase attraction and retention of new talents among undergraduate students« je potekal na Budapest University of Technology and Economics, Institute of Nuclear Techniques od 30.11.-1.12.2017. Na sestanku so se sodelujoči v projektu dogovorili, kako bodo izvajali načrtovane aktivnosti in o konkretnih zadolžitvah. Sestanka se je udeležil dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

classical view