logo logo

Konferenca ANS Winter Meeting, Washington, ZDA, 28.10.-2.11.2017

 

Ameriško združenje jedrskih strokovnjakov vsako leto organizira dve večji konferenci, ki ju imenuje Summer in Winter meeting. Zimsko srečanje v letu 2017 je bilo posvečeno predvsem stanju in perspektivam jedrske energije v ZDA in po svetu in s tem v zvezi tudi s perspektivami in priložnostmi za mlade, ki se šele odločajo za poklicno usmeritev.

Navada je, da med konferenco izvedejo večje število spremljajočih sestankov oziroma posvetov. Za nas zanimiva sta bila sestanka predstojnikov jedrskih kateder na ameriških univerzah (Nuclear Engineering Department Heads Organisation) in Odbora za mednarodno sodelovanje.

Konference in spremljajočih sestankov se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

classical view