logo logo

Konferenca EUROSAFE Forum, TSO Cafe, upravni odbor in generalna skupščina združenja ETSON, Pariz, Francija, 5.-8.11.2017

 

Konferenca EUROSAFE Forum –v letu 2017 jo je 6. in 7.11. v Parizu organiziral IRSN – je namenjena predvsem pooblaščenim izvedencem za jedrsko in sevalno varnost. Vodilni partnerji so Bel V (Belgija), GRS (Nemčija) in IRSN (Francija), IJS pa je eden izmed partnerjev. Na konferenci je sodelovalo okoli 300 udeležencev. V prvem plenarnem delu konference je bil poudarek na harmonizaciji jedrskih predpisov v Evropi, izzivom jedrske varnosti v Franciji in odzivu na zdravstveno krizo ob izbruhu virusa ebola v Gvineji. Med konferenco je potekala tudi predstavitev pooblaščenih izvedencev, članov združenja ETSON, kjer je IJS, predstavila ga. Tanja Klopčič. V drugem delu konference so bile glavne teme jedrska varnost in zaščita, upravljanje z radioaktivnimi materiali in sevalna varnost.

8.11. je združenje ETSON v prostorih IRSN (Fontenay aux Roses) organiziralo več sestankov. Prof. dr. Leon Cizelj se je udeležil sestanka upravnega odbora in generalne skupščine. Združenje ETSON je bilo ustanovljeno z namenom strokovnega povezovanja pooblaščenih izvedencev za jedrsko in sevalno varnost. Združenje povezuje izvedence iz držav članic Evropske skupnosti , Japonske, Rusije in Ukrajine.

classical view