logo logo

Delovni sestanek v okviru H2020 projekta ANNETTE, Halden, Norveška, 10.-12.12.2017

 

Projekt ANNETTE (Advanced Networking for Nuclear Education and Training and Transfer of Expertise) je usmerjen v spodbujanje koordiniranega sodelovanja vseh jedrskih deležnikov pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja in usposabljanja. Projekt, ki ima 24 partnerjev, sofinancira Evropska Komisija v okviru Obzorja 2020 (EURATOM Fission).

Sestanek je bil namenjen načrtovanju in dokončni delitvi dela med partnerji v delovnem sklopu 5, ki je namenjen izobraževanju na področju jedrske varnostne kulture. Vloga sodelavcev Instituta Jožef Stefan v projektu je koordinacija sodelovanja s tehnološkimi platformami in drugimi stanovskimi združenji v Evropi, pa tudi preko njenih meja.

Sestanka, ki ga je v prostorih norveškega instituta za energetiko IFE organizirala Uppsala University, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko IJS.

 

classical view