logo logo

Zaključni sestanek WPDC (Diagnostic & Control), Garching, Nemčija, 20.12.2017

 

Projekt WPDC (Diagnostic & Control) je eden od strateških misij asociacije EFDA (European Fusion Development Association) za dosego dolgoročnega cilja izgradnje demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO do leta 2050. Cilj projekta WPDC je zagotoviti integriran koncept zasnove diagnostičnih in kontrolnih sistemov v DEMO elektrarni.

Na zaključnem sestanku za leto 2017 smo predstavniki partnerskih organizacij v projektu predstavili rezultate dela v letu 2017 po posameznih področjih. IJS na projektu sodeluje v paketu WP2 »Sistemski inženiring in integracija dizajna«, pri čemer sistemski inženiring opravlja podizvajalec Cosylab d.d., integracijo dizajna in pripadajoče inženirske izračune pa Odsek za reaktorsko tehniko IJS. Na sestanku sta Cosylab d.d. in IJS ločeno predstavila svoje rezultate in prispevke. IJS je predstavil analizo vpliva termo-električnega toka na mehanske napetosti v divertorju. Na sestanku smo se tudi dogovorili, da v naslednjih tednih podrobneje definiramo specifikacijo del za leto 2018.

Sestanka, ki ga je 20.12. v Garchingu organiziral vodja projekta Wolfgang Biel, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

classical view