logo logo

GA-20 EUROfusion, Barcelona, Španija, 18.12.- 19.12., 2017

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh 18.12. in 19.12.2017 je v Barceloni, Španija potekal 20. sestanek generalne skupščine EUROfusion. Sestanek je bil organiziran na sedežu Evropske agencije za ITER (F4E). Na skupščini smo obravnavali poročilo ekspertne skupine za evropski program oplodnih oblog. Glavni namen ekspertne skupine je bil uskladitev programa testiranja oplodnih oblog TBM (Test Blanket Module) v ITER-ju, ki ga koordinira F4E in projekta razvoja oblog za DEMO reaktor – WPBB (Work Package Breeding Blanket), ki poteka v okviru EUROfusion programa. Skupina je podala več tehničnih in programskih priporočil v smeri usklajenosti programov. Glavni spremembi TBM programa za ITER sta vključitev vodno hlajene obloge v testni program ter finančna in kadrovska participacija EUROfusion v TBM programu. Skupščina je potrdila predlagane spremembe. Del programa EUROfusion so tudi manjše fuzijske naprave v Evropi. Na skupščini sta bila predstavljena napredek projekta nadgradnje tokamaka COMPASS na Češkem in status testne naprave EDIPO v Švici, namenjene testiranju visokih magnetnih polj, nad 10 T. Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

classical view