logo logo

24. mednarodna konferenca SMiRT, 20. - 25. avgust 2017, Busan, Južna Koreja

Mednarodno konferenco o mehaničnih strukturah v reaktorski tehnologiji (»Structural Mechanics in Reactor Technology – SMiRT«) na vsaki dve leti prireja mednarodno združenje za »SMiRT« (»IASMirt«) že vse od leta 1971. »IASMiRT« je neprofitna organizacija, ki jo je v Berlinu ustanovil profesor Thomas A. Jaeger. Udeleženci konference so z udeležbo postali tudi člani združenja in so imeli pravico se udeležiti in tudi glasovati na skupščini prirejeni med konferenco.

Na 24. konferenco »SMiRT« je bilo predloženih okrog 610 povzetkov. Na 10 tehničnih sejah, 2 »state of the art« sejah in 10 posebnih sejah, organiziranih v 7 vzporednih zasedanjih, je bilo skupno predstavljeno 478 prispevkov. Na konferenci je sodelovalo 506 udeležencev večinoma iz Koreje, Japonske, Kitajske, Velike Britanije, Nemčije in Francije. Med generalno skupščino je bilo dogovorjeno, da bo »IASMiRT« preselil svojo državo registracije iz Nemčije v ZDA. Razlog za to je, da v skladu z nemškim pravom ni več mogoča popolna davčna oprostitev konferenc SMiRT.

24. konferenco SMiRT je od 20. do 25. avgusta 2017 gostioa korejsko jedrsko društvo (»Korean Nuclear Society«) in korejsko združenje za tlačne posode in cevi (»Korean Pressure Vessel and Piping Association«) v Busanu v Južni Koreji. Konference se je udeležil dr. Oriol Costa, asistent Odseka za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan. Na tehničnem zasedanju karakterizacija obremenitev je predstavil združeni članek s finskim raziskovalnim inštitutom VTT.

classical view