logo logo

22. sestanek upravnega odbora SNETP, Bruselj, 24.1.2018

Evropska tehnološka platforma za trajnostno jedrsko energijo SNETP združuje več kot 117 jedrskih deležnikov iz vseh evropskih jedrskih držav. Med ključne cilje platforme sodi priprava strateških razvojnih dokumentov, še posebej za raziskave in razvoj na področju reaktorjev 2. in 3. generacije, 4. generacije in kogeneracije toplote in elektrike z jedrskimi reaktorji. Evropska komisija v okvirnih raziskovalnih programih sofinancira projekte, ki se nanašajo na strateške razvojne prioritete, ki so jih pripravili in medsebojno uskladili deležniki platforme.

Upravni odbor se je seznanil s pripravami za registracijo SNETP v pravni obliki mednarodnega neprofitnega združenja AISBL po belgijski zakonodaji. Ustanovitev in pričetek poslovanja pričakujejo v drugi polovici 2018.

Sestanka, ki ga je gostil belgijski jedrski raziskovalni institut SCK-CEN, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view