logo logo

Začetni sestanek projekta ENER/D3/2017-209-2, Luksemburg, Luksemburg, 18.-19.2.2018

Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združenju pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost ETSON naročil študijo o implementaciji evropske direktive o jedrski varnosti iz leta 2014 v nacionalne zakonodaje. Poudarek projekta je na implementaciji pofukušimskih varnostnih zahtev in ukrepov.

Projekt koordinira nemški GRS, v njem pa poleg ostalih članov ETSON sodeluje tudi IJS-R4, ki vodi delovni sklop »Performing a detailed study on the safety upgrades in existing reactors performed in selected Member States«. Slovenija je namreč na tem področju trenutno vodilna v Evropi.

Sestanka, ki ga je organiziral direktorat za energijo v Luksemburgu, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view