logo logo

Seminar »Euratom Nuclear Fission Research and Training: What are the new needs?« in generalna skupščina SNETP, Bruselj, Belgija, 20. - 22. 2. 2018

Evropska komisija je organizirala seminar o potrebah v jedrskih raziskavah in izobraževanju, na katerem je želela predvsem dobiti mnenja in ideje deležnikov o vsebinskih prioritetah za 9. Okvirni program. Prof.dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehnikoin predsednik združenja ENEN je bil povabljen kot moderator razprave o izobraževanju in usposabljanju.

Skupščina SNETP se je seznanila s pripravami za registracijo SNETP v pravni obliki mednarodnega neprofitnega združenja AISBL po belgijski zakonodaji in potrdila naslednje korake v tem procesu. Ustanovitev in pričetek poslovanja pričakujejo v drugi polovici 2018.

Dogodkov, ki so jih je v Bruslju organizirala Evropska komisija in SNETP, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view