logo logo

Generalna skupščina, upravni odbor in 15 letnica združenja ENEN, Bruselj, Belgija, 28.2.-2.3.2018

Več kot 60 članic združenja ENEN predstavlja večino evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov, ki izobražujejo na področju varne rabe jedrske energije. V 15 letih obstoja je združenju uspelo razviti standardne učne načrte, medsebojno priznavanje kreditnih točk, razmeroma obsežne izmenjave študentov in učiteljev ter več pilotnih shem za usposabljanje.

Kolokvija ob 15 letnici se je udeležilo več visokih gostov, ki so razpravljali o izzivih in priložnostih za izobraževanje in usposabljanje v jedrskih znanostih in tehnologijah. Strinjali smo se, da se morajo vsi deležniki v prihodnje bolj intenzivno posvetiti privabljanju, razvoju in zadržanju novih talentov v jedrskih poklicih.

Upravni odbor in skupščina sta se seznanila s trenutnim stanjem prenosa dejavnosti iz združenja ENEN, registriranega v Franciji, v ENEN AISBL, ki smo ga registrirali kot mednarodno neprofitno združenje v Belgiji. Trenutno vse poslovanje poteka preko združenja ENEN, prenos v ENEN AISBL pa načrtujemo v juniju 2018.

Združenje ENEN podeljuje diplomantom, ki so pri članicah ENEN zaključili študij jedrske tehnike v obsegu 300 ECTS (5 let), ob tem pa vsaj 20 ECTS pridobili s študijem ali raziskovalnim delom pri drugih članicah ENEN, naziv evropski magister jedrske tehnike. V desetih letih je takšen naziv dobilo že več kot 150 mladih diplomantov.

Skupščine, seje upravnega odbora in praznovanja 15 letnice združenja, ki jih je 1. in 2.3. V Bruslju organiziralo združenje ENEN, se je udeležil prof.dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko in predsednik združenja ENEN.

classical view