logo logo

GA-21 EUROfusion, Sofia, Bolgarija, 10.04.-12.04.2018

Evropske fuzijske raziskave v okviru Obzorja 2020 združuje ciljno orientiran 5-letni (2014-2018) fuzijski program EUROfusion, ki poteka pod okriljem EURATOM pogodbe. Osnovni cilji EU fuzijskih raziskav so povezani z raziskavami v podporo fuzijskemu reaktorju ITER ter dolgoročno, realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. Program EUROfusion, izvaja konzorcij fuzijskih raziskovalnih enot držav članic EU (skupaj 29), kjer   Institut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Institut za fiziko plazme (Institut of Plasma Physics – IPP), Nemčija. Odločevalno  telo konzorcija je generalna skupščina.

V dneh 11.04. in 12.04.2018 je v Sofiji, Bolarija potekal 21. sestanek generalne skupščine EUROfusion. Sestanek je organiziral Institut INRNE, Sofija. Na skupščini smo se seznanili s statusom italijanskega predloga naprave I-DTT, namenjene testiranju alternativnih konfiguracij diverterja. Lokacijo za I-DTT je že izbrana, eksperimentalna naprava bo zgrajena v območju raziskovalnega centra Frascati,v pokrajini Lazio. Italijanski predstavnik je predstavil predvidene parametre in raziskovalne cilje naprave. V kolikor bo načrtovanje in izgradnja I-DTT napredovala po predvidenem planu, bi lahko ta naprava v naslednjem raziskovalnem okvirnem programu FP9 postala del evropskega fuzijskega programa, v ta namen bo rezerviran tudi določen obseg finančnih sredstev. Program EUROfusion se bo podaljšal do konca Obzorja 2020. Formalna odločitev Evropske komisije naj bi bila predvidoma sprejeta še v času bolgarskega predsedovanja evropski uniji. EK je za leti 2019 in 2020 že predvidela 159 Mio EUR oz. 169 Mio EUR, od tega 60 Mio EUR namenjenih DT in TT eksperimentalnim kampanjam na evropskem tokamaku JET. Na skupščini smo tudi potrdili novo vodjo administrativne enote EUROfusion, Emilio Genengeli, ENEA. Glede Brexita je britanski predstavnik skupščino obvestil, da je britanska vlada januarja letos prvič sprejela vladni dokument, ki izkazuje jasno pripravljenost za nadaljevanje aktivnosti v okviru EURATOM pogodbe.Sestanka generalne skupščine EUROfusion se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS.

classical view