logo logo

Sestanek delovne skupine WP5 projekta SOTERIA, EDF Lab Les Renardières, Francija, 17.-18.5.2018

 

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1.9.2015 pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo tlačnovodnih reaktorskih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Na sestanku delovne skupine WP5, ki se ukvarja z modeliranjem in simulacijami, smo predstavili rezultate dela v prvih 30 mesecih projekta. IJS na projektu sodeluje pri (i) razvoju modela kristalne plastičnosti za mehanski opis nerjavnih jekel obsevanih z nevtroni ter pri (ii) modeliranju medkristalnih mej, s katerimi simuliramo nastanek zgodnjih poškodb oz. razpok. Na sestanku je IJS skupaj z IRSN, CNRS in CEA predstavil primerjavo dveh metod – metode končnih elementov ter metode hitre Fourierjeve transformacije – na primeru natezne obremenitve obsevanega polikristalnega skupka. Naslov predstavitve je bil: »Intergranular stress calculation in irradiated stainless steel model using FEM and FFT approaches«.

Sestanka, ki ga je v Les Renardierès-u organiziral EDF, se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

 

classical view