logo logo

Konferenca BEPU 2018, Lucca, Italija, 13.05. do 19.05, 2018

Tematika mednarodne konference BEPU-2018 (Best Estimate Plus Uncertainty) zajema razvoj, aplikacije in napredek na področju simulacijskih programov in metod za izračun negotovosti na področju jedrske varnosti in tehnologije. Zadnji tovrstni konferenci je že pred leti, v letih 2000 in 2004, organiziralo ameriško jedrsko združenje ANS (American Nuclear Society) v Washingtonu. Prvi dve konferenci sta bili omejeni zgolj na področje termo-hidravlike. Tokratna konferenca je obsegala mnogo širše področje računske negotovosti, med drugim metode negotovosti v CFD (Computational Fluid Dynamics), strukturnih analizah, reaktorski fiziki in negotovosti ostalih kompleksnejših simulacij s področja jedrske tehnologije. Konferenca BEPU-2018 je potekala v italijanskem mestu Lucca, v lokalni organizaciji NINE (Nuclear and Industrial Engineering), ter pod sponzorstvom ANS, IAEA (International Atomic Energy Agency) in NEA (Nuclear Energy Agenvcy).

Program konference je pokrival 6 različnih tehničnih področij. Izvedenih je bilo 5 plenarnih sekcij s 13 vabljenimi predavanji ter okoli 30 paralelnih tehničnih sekcij z več kot 100 ustnimi predstavitvami. V šestih dneh konference je bilo izvedenih tudi 6 različnih panelnih razprav. Pomembna so bila tudi neformalna srečanja in sestanki ob robu konference.

Konference v Lucci se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za reaktorsko tehniko, IJS. Na konferenci je predstavil prispevek »BEPU application to CFD benchmark« avtorjev A. Proška, B. Končarja in M. Leskovarja.

classical view