logo logo

Spring 2018 CAMP meeting, Ottawa, Kanada, 28.5. – 30.5.2018

 

CAMP (Code Applications and Maintenance Program) je največji raziskovalni program, ki poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission) od leta 1993 dalje. V okviru raziskovalnega programa CAMP potekata razvoj in izmenjava izkušenj glede sistemskih računalniških programov RELAP5 in TRACE, programa za nevtroniko PARCS in grafičnega vmesnika SNAP. V CAMP na osnovi sporazuma z U.S. NRC sodelujejo upravni organi, raziskovalne organizacije in predstavniki industrije iz več kot 20 držav. Iz Slovenije je koordinator Institut "Jožef Stefan" (IJS) (poleg IJS sodelujeta še Nuklearna elektrarna Krško in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost).

Spomladansko srečanje CAMP je bilo razdeljeno na dva dela, to je tehnični in programski. V tehničnem delu je bila najprej predstavljena smer razvoj programov RELAP5 in TRACE . Nato je nekaj držav članic CAMP (Belgija, Kanada, Španija, Južna Koreja, Slovenija) predstavilo poročila. IJS je predstavil prispevek:

  • "Status of CAMP activities in Slovenia" (Andrej Prošek, Janez Kokalj).

Sledila so statusna poročila o programih U.S. NRC: TRACE, PARCS, RELAP5 in SNAP. Na koncu so bila predstavljena še tehnična poročila.

V okviru programskega dela sestanka CAMP smo obravnavali potrebe po nadaljnjem razvoju računalniških programov in orodij za simulacijo jedrskih naprav ter predloge prispevkov v naravi, ki so zahteva za vse sodelujoče v CAMP.

Letošnji spomladanski sestanek CAMP, ki je potekal od 28. - 30. 5. 2018 v Ottawi, Kanada, je organizirala kanadska agencija za jedrsko varnost (CNSC). Srečanja se je udeležilo približno 30 predstavnikov. Iz IJS, Odseka za reaktorsko tehniko, se je srečanja udeležil Janez Kokalj.

classical view