logo logo

12th International Conference of the Croatian nuclear society – Nuclear Option for CO2 Free Energy Generation

Dvoletno mednarodno konferenco »Nuclear Option for CO2 Free Energy Generation« organizira Hrvaško jedrsko društvo (HND). Konferenca pokriva naslednja področja, ki so povezana z uporabo jedrske energije: tehnologija jedrskih reaktorjev, reaktorska fizika, gorivni cikel, jedrska varnost, upravljanje ter odlaganje radioaktivnih odpadkov, obratovalne izkušnje, vpliv na okolje, odnos z javnostjo in zakonodaja.

Na letošnji konferenci je 7 vabljenih predavateljev obravnavalo naslednje teme: načrtovanje novih majhnih modularnih reaktorjev, izboljšava varnosti v obstoječih elektrarnah, odprava napak v elektrarnah, obratovalnih izkušenj, izpolnjevanju pariškega sporazuma, torijevem ciklu in problematiki odlaganja radioaktivnih odpadkov. Na okrogli mizi je potekala razprava o izzivih in priložnostih pri upravljanju z znanjem. Organizirana je bila tudi razprav o napredkih pri razvoju majhnih modularnih reaktorjih s poudarkom na možnostih za Evropo. Na konferenci je bilo predstavljanih 86 prispevkov med drugim tudi dva iz Odseka za reaktorsko tehniko:

  • Prošek, M. Uršič, Review of design extension conditions experiments and analyses for non-degraded core, in
  • Uršič, M. Leskovar, V. Centrih, Study on premixture formation during fuel-sodium interaction.

12. mednarodne konference, ki je potekala med 3. in 6. junijem 2018 v Zadru, Hrvaška, se je udeležil dr. Mitja Uršič iz Odseka za reaktorsko tehniko. Srečanja se je udeležilo okrog 130 strokovnjakov iz celotnega sveta.

classical view