logo logo

SAMHYCO-NET drugi sestanek, Karlsruhe, Nemčija, 3. – 7. 6. 2018

Projekt SAMHYCO-NET je projekt brez financiranja (»in-kind project«), ki je nastal na iniciativo Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije. Namen projekta je sodelovanje raziskovalnih organizacij na področju tveganja povzročenega zaradi vodika in ogljikovega monoksida tekom težke nezgode v jedrski elektrarni. Vsebina projekta obsega uporabo pasivnih avtokatalitskih sežignih peči za vodik za zmanjševanje količine vodika, zgorevanje vodika in ogljikovega monoksida v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne in simuliranje scenarija težke nezgode v generičnem modelu zadrževalnega hrama, ki vključuje generacijo in zgorevanje vodika ter ogljikovega monoksida.

Na sestanku smo prisotni udeleženci predstavili svoje namere o vrsti in obliki prispevkov, s katerimi imamo namen sodelovati pri projektu. Številne sodelujoče institucije bodo na razpolago dale že obstoječe eksperimentalne rezultate, medtem ko bodo nekatere izvedle nove poskuse zgolj za namene tega projekta. Kot eden od rezultatov sodelovanja na projektu bo tako dostop do kopice novih eksperimentalnih rezultatov iz področja zgorevanja vodika in ogljikovega monoksida. IJS namerava sodelovati v projektu SAMHYCO-NET s sodelovanjem pri simuliranju težke nezgode v generičnem modelu zadrževalnega hrama ter z nadaljevanjem simulacij poskusov zgorevanja vodika v eksperimentalnih napravah zadrževalnega hrama, ki že več let uspešno poteka v sodelovanju z Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) iz Nizozemske. Na sestanku je Tadej Holler predstavil trenutne in planirane aktivnosti IJS na področju računalniških simulacij zgorevanja vodika.

Naslednji sestanek projekta je predviden aprila 2019 na sedežu IRSN v Fontenay-aux-Roses v Franciji.

Drugega sestanka SAMHYCO-NET, ki je potekal med 4. in 6. 6. 2018 na Karlsruhe Institute of Technology (Nemčija) v so-organizaciji z IRSN (Francija), se je kot predstavnik IJS udeležil Tadej Holler iz Odseka za reaktorsko tehniko.

classical view