logo logo

Delavnica v okviru projekta »Analysis to Support Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/Euratom«

Direktorat za energijo pri Evropski komisiji je pri združenju pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost ETSON naročil študijo o implementaciji evropske direktive o jedrski varnosti iz leta 2014 v nacionalne zakonodaje. Poudarek projekta je na implementaciji pofukušimskih varnostnih zahtev in ukrepov. Projekt koordinira nemški GRS, v njem pa poleg ostalih članov ETSON sodeluje tudi IJS.

Namen prve delavnice je bil pregled do sedaj opravljenega dela za naslednje delovne sklope: (1) »Review and assessment of international and European guidance documents«, ki ga vodi nemški GRS, (2) »Assessment of approaches and methodologies set in place at national levels for the implementation of the EU safety directive«, ki ga vodi francoski IRSN, in (3) »Performing a detailed study on the safety upgrades in existing reactors performed in selected Member States«, ki ga vodi Odsek za reaktorsko tehniko. V okviru tretjega delovnega sklopa je prof. dr. Cizelj predstavil osnutek poročila: L. Cizelj, A. Prošek, A. Volkanovski, M. Uršič, Implementation in Practice of Articles 8a-8c of Directive 2014/87/EURATOM – Reactor Safety Upgrades in Slovenia.

Delavnice, ki je potekala med 4. in 5. julijem 2018 v Luksemburgu, sta se iz Odseka za reaktorsko tehniko udeležila prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka, in dr. Mitja Uršič. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Direktorata za energijo pri Evropski komisiji, predstavniki združenja ETSON (IJS, nemški GRS, francoski IRSN, belgijski Bel V, litvanski LEI, slovaški VUJE, češki CV Rez, madžarski MTA-EK, romunski RATEN ICE in finski VTT), predstavnik OECD/NEA, predstavniki upravnih organov (Nizozemska, Nemčija, Belgija, Švedska, Slovaška, Romunija), predstavniki EC JRC in predstavnik industrije (ENISS).

classical view