logo logo

Udeležba na tečaju projekta SOTERIA, PUV – Politehniška Univerza Valencia, Španija, 3.-7.9.2018

Projekt SOTERIA (»Safe long term operation of light water reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials«) je štiriletni evropski projekt, ki se je pričel 1.9.2015 pod okriljem programa EURATOM v Obzorju 2020. Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo za izdelavo reaktorskih tlačnih posod in njenih notranjih komponent. Z raziskavami na področju staranja jekel bodo s tem regulatorjem in operaterjem posredovane ključne informacije, ki so potrebne za varno in dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo številni evropski raziskovalni centri (med njimi tudi IJS) kot tudi industrijski partnerji. Koordinator projekta je CEA, Francija.

Ker se projekt bliža zadnjemu letu delovanja, je bil v okviru delovnega sklopa WP6 »Dissemination, exploitation, training and end-user assessment« organiziran tečaj z namenom seznaniti javnost, predvsem študente in strokovnjake na začetku karierne poti, o najpomembnejših rezultatih projekta. Hkrati je bil namen tečaja povezati skupini eksperimentalcev in teoretikov, ki se ukvarjajo z modeliranjem. Tečaj je imel tri sekcije, ki so sledile strukturi projekta: reaktorske tlačne posode (»RPV«), notranje strukture reaktorja (»internals«) ter večnivojsko modeliranje. Poleg predavanj je tečaj nudil tudi interaktivne sekcije, kjer smo preizkusili delovanje računalniške platforme, v kateri so integrirana različna orodja, (poenostavljeni) modeli ter baze podatkov, s katerimi uporabnik spoznava osnovne mehanizme ter vplive različnih parametrov na staranje jekel.

Tečaja, ki ga je v Valenciji organiziral TECNATOM, S.A., se je udeležil dr. Samir El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«.

classical view