logo logo

Poletna delavnica sekcije JSP združenja ETSON

V okviru združenja pooblaščenih izvedencev za jedrsko varnost (ETSON) deluje tudi sekcija, ki je namenjena mlajšim sodelavcem članic združenja ETSON (JSP). Sekcija JSP redno organizira poletne delavnice z namenom izmenjave izkušenj, prepoznavanju dobre prakse in mreženju.

Letošnjo poletno delavnico je organiziral romunski RATEN ICN. Naslov delavnice je bil »Radioactive waste management, environmental protection and decommissioning«. Poletna delavnica je bila sestavljena iz treh delov. V prvem delu so se predstavile članice združenja ETSON. Predstavitev IJS s poudarkom na vlogi IJS kot pooblaščenca, raziskavah s področja jedrske tehnike in vpetosti v mednarodni prostor je pripravil dr. Mitja Uršič. Drugi del je bil namenjen predstavitvam, diskusijam in delavnicam glede upravljanja z radioaktivnimi odpadki, skladiščenja in odlaganja radioaktivnih odpadkov, praks pri razgradnji objektov in transportu radioaktivnih snovi. Tretji del je bil namenjen tehničnim ogledom dvojnega reaktorja TRIGA, vročih celic in obrata za predelavo radioaktivnih odpadkov.

V sklopu delavnice je potekal tudi sestanek delegatov in predstavnikov združenja JSP. Na sestanku je sodeloval tudi dr. Mitja Uršič, delegat JSP za IJS.

Delavnice, ki je potekala med 3. in 7. septembrom 2018 v RATEN ICN, Mioveni, Romunija, se je iz Odseka za reaktorsko tehniko udeležil dr. Mitja Uršič. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki in delegati JSP iz naslednjih članic združenja ETSON: romunski RATEN ICN, francoski IRSN, belgijski BelV, ruski SEC NRS, italijanski ENEA, litvanski LEI, nemški GRS, britanski Wood RSD, češki CV Rez in finski VTT. Na delavnici so sodelovali tudi ter predstavniki romunskega upravnega organa.

classical view