logo logo

18th UIT Summer School on Advanced experimental techniques in heat and mass transfer

 

»UIT Summer school« je tečaj, ki ga organizira italijansko združenje strokovnjakov iz termodinamike UIT (Unione Italiana Termofluidodinamica) in je namenjen predvsem doktorskim študentom. Zajema področje večfaznih tokov, prenosa toplote in meritev povezanimi z njimi. Tečaj se izvaja v dvoletnih sklopih, pri čemer so bile letos glavna tema tečaja eksperimentalne metode uporabljene za meritve omenjenih pojavov, prihodnje leto pa bo poudarek na numerični obravnavi. Tečaja se je udeležilo približno 20 poslušalcev.

Tečaj je že 18. organiziral UIT in gostil univerzitetni konferenčni center la Certosa di Pontignano v bližini Siene (Italija). Potekal je med 2. in 8. septembrom 2018. Udeležil se ga je Boštjan Zajec.

 

classical view